Energetický manažment

IMAZ, s. r. o. – špecialista na energetický manažment

Objavte nečakané finančné rezervy vo svojom biznise alebo chode svojej obce, mesta či kraja.Odhalíme všetky zbytočne vysoké platby za elektrinu, plyn a teplo.

  • Od základu zrevidujeme údaje, zmluvy a okolnosti spotreby energie na všetkých odberných miestach spadajúcich do vašej manažérskej či zriaďovateľskej pôsobnosti.
  • Skontrolujeme správnosť vašich faktúr a odhalíme v nich zbytočné platby
  • Urobíme poriadok v platbách za rezervovanú kapacitu.
  • Odkryjeme nedostatky, chyby a rezervy, vypracujeme energetické audity (link na en. Audity) , navrhneme úsporné opatrenia a zabezpečíme ich realizáciu.
  • Poradíme pri výbere najvhodnejšieho dodávateľa elektriny a plynu 
  • Vypracujeme novú energetickú koncepciu.
  • Ponúkame systematický dlhodobý dohľad nad spotrebou energie.
  • Splníme všetky povinnosti vyplývajúce z energetickej legislatívy, čím sa odbremeníte od unavujúcej byrokracie spojenej s najrozličnejšími sankciami.Na to všetko nepotrebujete žiadne investície alebo nové poplatky. Odmeníme sa spoločne získanými úsporami.

Zbavte sa vysokého rastu cien za energiu.

Spojte sa s nami čím skôr.

IMAZ, s. r. o. je osvedčený energetický manažér, ktorý nesklame. Určite budete prekvapení, koľko peňazí ušetríte.
Stále platí: Kto šetrí, má za tri.