CRH (Slovensko), a.s. 906 38 Rohožník
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava 2
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina
ENGIE Services, a.s. Jarošova 1 831 03 Bratislava

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09  Bratislava

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47  Bratislava

Vodohospodárska výstavba, š.p.
Karloveská 2
842 04  Bratislava

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

janom, investičná spoločnosť
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02  Bratislava

Slovenský pozemkový fond

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
817 15  Bratislava

Slovenská pošta

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Svet zdravia

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Mondi SCP

Mondi SCP
Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok

KORD Slovakia

KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

Miestny úrad Bratislava-Ružinov

Miestny úrad Bratislava-Ružinov
Mierová 2
827 05 Bratislava

Obec Krahule

Obec Krahule
Krahule 63
967 01 Krahule

Obec Kozarovce

Obec Kozárovce
Kozárovce 685
935 22 Kozárovce

Obec Most pri Bratislave

Obec Most pri Bratislave
Bratislavská 6
900 46 Most pri Bratislave

INTRAVIS s.r.o.

INTRAVIS s.r.o.
Sídlisko Ťahanovce
Košice

ENSTRA Power Generation LC

ENSTRA Power Generation LC, s. r. o.
Sasinkova 9
010 01 Žilina

Adresa CES - BETA

CES – BETA, s.r.o.
Školská 93/1
044 21 Malá Ida

 
HYDRO – GEN, a. s. Klinčeková 3062/24 949 01 Nitra-Pod liečebným ústavom

Brantner Altgas

BUČINA ZVOLEN, a. s.

Ministerstvo obrany SR

 

Mesto Vrútky

 

JASPLASTIK-SK, s. r. o.

 

GEON, a.s.
Horská 11/C
831 52  Bratislava

INGEMAR s.r.o.
Železničná 26A
903 01  Senec

LUDOPRINT, a.s.
č. 338
913 25  Bobot

Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.
Beluša, Hloža 2520
018 61  Beluša

Farma Kameničany s.r.o.
Kameničany 200
018 54 Kameničany

Kysucká nemocnica s poliklinikou
Palárikova 2311
022 16 Čadca

Prima Banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina

Rattenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Pod Lipami 1435/7
033 01 Liptovský Hrádok

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kužušnícka 4
911 05 Trenčín

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.
Priemyselná 14
010 01 Žilina

Slovenský Vodohospodársky Podnik, š.p.
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica

SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56
089 01 Svidník

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10
921 79 Piešťany

TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38
821 08 Bratislava

Kanalizácia M&M, s.r.o.
Bratislavská 96
900 46 Most pri Bratislave

Obec Hatné

Obec Dulov

 

Obec Chorvátsky Grob

 

Limbach

 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

ROPA Group, s.r.o.
Prístavná 10
821 09 Bratislava – Ružinov

besenova_logo

WORLD EXCO s.r.o.
Bešeňová 136
034 83 Bešeňová

Energy Edge ZC s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

JOMB1 s.r.o.
Špitálska 55
811 08 Bratislava

Taures Slovakia, spol. s r.o.
Smetanova 3
811 03 Bratislava

Slnečná elektráreň Lazany s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava

Slnečná elektráreň Lazany – blok 1 s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava

Slnečná elektráreň Lazany blok 2 s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava