Protected household customers

Protected household customers

  • optimization of the reserved capacity of electricity expressed by the size of a circuit breaker or inclusion in the optimal gas supply tariff,
  • consulting in negotiations with distribution systems and contractors in the construction or reconstruction of buildings or a change of reserved capacity including a possibility that IMAZ, s. r. o. will guarantee all related activities,
  • assessing the correctness of heat and hot water distribution with regard to the applied distribution of basic and consumable price components,
  • designing a different method of heating,
  • building energy audit as required by the Building Act No. 50/1976 Coll.

Are you worried about rising electricity prices?

Our circuit breakers guarantee your lower payments.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.

Podnikatelia, manažéri, starostovia či primátori, neutopte sa v mori účtov za energiu.

Pomôžeme vám.

Energetický manažment je súbor opatrení, ktorých cieľom je efektívne riadenie a systematické znižovanie spotreby elektriny, plynu, tepla, chladu.

Drví vás energetická situácia a márne čakáte pomoc od štátu?