Slovenský Grob – Malý Raj

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Informácie pre občanov

Kvalita pitnej vody

Protokol o skúške – rozbor pitnej vody Slovenský Grob Malý Raj 03/2022

Protokol o skúške – rozbor pitnej vody Slovenský Grob Malý Raj 05/2022

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.