Slovenský Grob – Malý Raj

Oznamy

Štandardy kvality dodávky pitnej vody

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Cenové rozhodnutie

Cenové rozhodnutie – Slovenský Grob, Malý Raj 2022

Cenové rozhodnutie – Slovenský Grob, Malý Raj 2023

Informácie pre občanov

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.