Odpadová voda

Odpadová voda

Súčasťou vodného cyklu je okrem výroby pitnej vody tiež odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie. Čistením odpadových vôd prispievame k ochrane životného prostredia a k ekonomického rozvoju miest a obcí, a zvyšujeme tak kvalitu života ich obyvateľov.

Odpadové vody, teda všetka použitá voda, sú odvádzané kanalizáciou. Kanalizačná sieť pozostáva z kanalizačnej prípojky a verejného systému kanalizačného potrubia, ktoré je pravidelne udržované a kontrolované, aby sa zabránilo jeho upchaniu alebo korózii. Odpadová voda je kanalizáciou dopravená do čistiarne odpadových vôd, ktorá je väčšinou umiestnená na najnižšie položenom mieste daného územia. Ak musí voda v teréne prekonať prevýšenia, na jej prečerpanie sa využívajú kanalizačné čerpacie stanice. V čistiarňach odpadových vôd prechádza voda niekoľkými stupňami čistenia, v rámci ktorého sú z nej odstránené organické látky a chemické znečistenie.

Plynulosť procesu odvádzania odpadových vôd, ich následné čistenie ako aj cena za tieto služby do veľkej miery závisí aj od zodpovednosti každého jednotlivca, resp. domácnosti.

Čo nepatrí do kanalizácie ?

  • Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, ľudské výlučky a toaletný papier.
  • Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, hygienické utierky, plienky, do kanalizácie NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
  • Olej, tuky, masť po varení, ktoré chcete vyhodiť, nechajte vychladnúť a zabalené vyhoďte do smetného koša alebo ich zmiešajte s orieškami a semiačkami a použite ako potravu pre vtáčiky. Tuky, ktoré skončia v kanalizácii sa usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie.
  • Zbytky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie! Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
  • Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do    podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Zneškodnením výrobku poverte miestne zberné stanice – firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie.
  • Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, ale odneste do lekární a nemocníc.
  • Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii vystavuje tak kanalizáciu viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.
  • Veľa ľudí si neuvedomuje, čo spôsobuje tým, že splachuje veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Dochádza tak k upchaniu, vytopeniu a haváriám. Táto skutočnosť vedie k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.