Kontrola vyúčtovacích faktúr

Čo robiť, ak vám výrazne zvýšili preddavkové platby?

Asi je pravda, že počas jarnej karantény ste viacej boli doma a tým ste viacej svietili, kúrili, varili a míňali vodu. Ale vyúčtovacie faktúry za elektrinu, plyn, teplo a vodu vás aj tak nemilo prekvapili. Nielen sumami, ale aj zvýšenými zálohovými faktúrami.

IMAZ, s. r. o. vás zbaví pochybností o správnosti čísiel na faktúrach i obáv o pokrytí nevyhnutných platieb.

Vykoná:

  • dôslednú kontrolu vašej spotreby elektriny, plynu, tepla, vody a posúdi správnosť celoročného vyúčtovania,
  • na základe spotreby a vašich možností navrhne úsporné opatrenia a vhodne nastaví zálohové platby.

Aj na zdanlivých malých sumách sa dá reálne veľa ušetriť.

Kontaktujte nás. Radi pomôžeme.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.