O čo nám ide

O energetike ako chrbtovej kosti každého hospodárskeho priestoru sa už povedalo dosť. Málo sa však hovorí o problémoch podnikania v tomto odvetví.

Ekonomické záujmy štátu, lepšie povedané lobistických skupín, sa krížia so záujmami veľkých nadnárodných korporácií, výrobcov, dodávateľov, obchodníkov a odberateľov. Podnikateľské prostredie v energetike je omotané pavučinou legislatívy, ktorej bezpodmienečné uplatňovanie, často pod hrozbou likvidačných sankcií, vyžadujú všetky stupne štátnej a lokálnej administratívy v podobe množstva zákonných a podzákonných povinností.

Nie je jednoduché vyhovieť všetkým zainteresovaným orgánom v plnení energetických predpisov a zároveň úspešne rozvíjať svoje aktivity vo vysoko konkurenčnom prostredí. Pole pôsobnosti v core biznise sa preto aj pre mimoriadne schopného manažéra či riadiaceho orgánu rapídne zmenšuje.
Osobitnou kapitolou je vzťah regulovaných subjektov v energetike a vodárenstve k Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

IMAZ, s.r.o. je tu práve na to, aby vás odbremenil od práce, ktorá obmedzuje váš manažérsky rozlet. Nie sme bežná poradenská firma, ktorá poskytuje múdre rady spoza zeleného stola. Sme výnimoční tým, že preberáme na seba aj realizáciu svojich rád a odporúčaní. Naša ponuka znie: Vaše starosti na našu hlavu.

S nami sa už nebudete musieť zaoberať pre vás na prvý pohľad nepodstatnými, ale v konečnom dôsledku práve o to viacej neodkladnými úlohami, ktoré na vás číhajú zo všetkých strán.

Preto, ak

  • máte problém s dešifrovaním vašich povinností voči štátu, strašia vás povinnosti, termíny, hlásenia, informácie a sankcie z ich nesplnenia,
  • nestíhate sledovať vývoj vo vašej oblasti a bojíte sa, že nebudete mať aktuálny prehľad o situácii na domácom a medzinárodnom trhu,
  • zamýšľate postaviť energetické zariadenie a dusí vás balvan energetických, stavebných, rôznych ďalších právnych predpisov a technických podmienok,
  • potrebujete energetický audit alebo certifikát,
  • nemáte čas na to, aby ste sledovali burzy a ceny energie doma a na svetových trhoch,
  • sa chcete presvedčiť o bonite vašej zamýšľanej investície,
  • hľadáte spôsoby zníženia spotreby energie,
  • potrebujete radu v akejkoľvek oblasti týkajúcej sa energetiky,
  • nechcete byť prekvapení niečím, o čom zatiaľ možno ani netušíte,

obráťte sa s dôverou na nás. Radi sa s vami stretneme a určite nájdeme cestu, ako šetriť váš drahocenný čas a úsilie a zefektívniť vaše podnikanie.

Predstavitelia spoločnosti a ich odborné zázemie

Predstaviteľmi a pracovníkmi našej spoločnosti sú vysoko erudovaní a náročnou praxou preverení odborníci zo sektoru energetiky a energetickej legislatívy, hospodárstva, ekonómie, štátnej administratívy a bývalí dlhoroční vysokí funkcionári štátnej správy v riadení a regulácii sieťových odvetví. Neexistuje oblasť energetiky a podnikania v priemysle na nej závislom, ktorú by nedokázali monitorovať, posudzovať a komentovať alebo k nej poskytnúť svoje verifikovateľné odporúčania. Sme pripravení pomôcť vám v lepšej orientácii na trhu s energiou, navrhnúť nové možnosti uplatnenia vašej ponuky na trhu a poskytnúť modernizujúce impulzy do ďalšej etapy podnikania.