Pomoc s Koronavírusom

Ak podnikáte, určite trpíte opatreniami na zastavenie epidémie Koronavírusu. Ak si myslíte, že to takto už ďalej nepôjde, pretože sa topíte sa vo finančných problémoch, nestrácajte hlavu.

IMAZ ponúka pomoc v jednej nesmierne dôležitej oblasti, ktorá je chrbtovou kosťou každého podnikania, a to v spotrebe energie. Ukáže Vám cestu, ako sa vyhnúť zbytočným nákladom za dodávku elektriny, plynu, tepla alebo chladu.

IMAZ vám zminimalizuje straty a zmobilizuje rezervy. Budúcnosť bude veselšia.

Vo vašom mene si posvieti na:

  • vyúčtovanie platieb za dodávky energie,
  • zmluvy s distribučnými spoločnosťami a dodávateľmi energií a prehodnotí ich,
  • optimalizáciu platieb za rezervovanú kapacitu, (o niečom takom možno ani netušíte),
  • optimalizáciu vašej celkovej spotreby energie,
  • dodávateľsko – odberateľské vzťahy,
  • škody zavinené vonkajšími vplyvmi (poruchami alebo poškodením objektov a zariadení),
  • ďalšie finančné požiadavky, ktoré nie sú zatiaľ zjavné, pretože ste ešte neboli vyzvaní na ich úhradu.

Ak potrebujete právne relevantný dôkaz alebo odborné vyjadrenie v akomkoľvek dôkaznom procese, napríklad pre políciu, súdy alebo poisťovne, či odborné vyjadrenia o stave a fungovaní vašich energetických a elektrotechnických zariadení, stavieb a nehnuteľností, naša znalecká činnosť je vám k dispozícii.

Ak ste veľkopodnikateľ, stredná či malá firma alebo SZČO a chcete získať objektívny obraz o situácii v akomkoľvek segmente vašich aktivít a potrebujete pomoc

neváhajte nás okamžite kontaktovať.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.