Tvrdosť vody

Tvrdosťou vody sa vo všeobecnosti rozumie súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe; jeho obsah závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda preteká.

Vápnik, ktorí tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením, znižujú nervovo – svalovú dráždivosť a ovplyvňujú zrážanie krvi. Zo zdravotného hľadiska dávame prednosť tvrdšej vode. Štatisticky bolo zistené, že v oblastiach, kde pitná voda obsahuje vyššiu koncentráciu vápnika a horčíka, sa u obyvateľstva vyskytuje menej kardiovaskulárnych ochorení. Voda z vodovodu je tak najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak, ich prítomnosť v pitnej vode je žiadúca.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l (t. j. tvrdosť vody 6,16 až 28 °dH.). Vápnik, ktorý tvorí hlavnú zložku tvrdosti, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie. Voda z vodovodu je vlastne najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre organizmus človeka.

Prepočet tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6 dH°
1°dH = 0,1783 mmol/l

Celková tvrdosť vody Stupeň tvrdosti [°dH]Stupeň tvrdosti [mmol/l]
Veľmi mäkká0 až 40 až 0,72
Mäkká4 až 80,72 až 1,43
Stredne tvrdá8 až 121,43 až 2,14
Dosť tvrdá12 až 182,14 až 3,21
Tvrdá18 až 303,21 až 5,35
Veľmi tvrdá> 30> 5,35

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.