Znalecký posudok pre OZE a VÚKVET

Výrobcovia elektriny z OZEVÚKVET majú podľa zákona č. 309/2009 Z. z. povinné zmluvné vzťahy s SPP, a. s. ako výkupcom vyrobenej elektriny  a OKTE, ako zúčtovateľom podpory. Táto povinnosť spočíva predovšetkým v odovzdávaní údajov o svojej výrobe.

Od 1. 1. 2020 musí každý  výrobca rátať s tým, žeho OKTE požiada  o predloženie certifikovanej(t. j.  znalcom v odbore energetika) dokumentácieo výroby elektriny zo svojho zdroja.

Dôvodom novej právomoci OKTE je skutočnosť, že mnohí výrobcovia nadhodnocovali svoju výrobu nad schválený inštalovaný výkon s cieľom získať neoprávnený zisk formou doplatku. Iná skupina výrobcov zasa nesprávne fakturovala množstvo vyrobenej elektriny, pretože si nárokovala podporu v rozpore s ustanovením, že doplatok si môže uplatniť len na elektrinu nameranú na svorkách, od ktorej sa odpočíta technologická vlastná spotreba elektriny spotrebovaná pri výrobe elektriny.

Vyhnite sa podozreniam a získajte istotu.

IMAZ, s. r. o.

  • poskytne metodiku ako správne merať a odovzdávať údaje, na základe ktorých sa vypláca doplatok,
  • vykoná fyzickú kontrolu nameraných údajov a vypracuje znalecké posudky, ktorými sa určia správne hodnoty elektriny na doplatokatechnologická vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny pre každé zariadenie výrobcu elektriny z OZEVÚKVET.

Zabezpečte si v predstihu pokoj a bezstarostnosť.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.