Energetické audity

Energetické audity a energetické certifikáty

V súlade s primárnou a sekundárnou legislatívou o energetickej efektívnosti IMAZ, s.r.o. je pripravený vypracovať pre Vás energetické audity a certifikáty o energetickej hospodárnosti budov.

Nejde pritom len o splnenie zákonných povinností, ale hlavne o poskytnutie návrhu súborov opatrení vedúcich k výrazným úsporám energií Vášho podniku, verejných budov a zariadení, podkladov ku kolaudácii, predaju či prenájmu budov, posúdeniu zamýšľaných projektov a investícií.

V komplexe s vyššie uvedenými službami pre všetky druhy odberateľov dostanete do ruky nástroj, ktorý Vás ako spoľahlivý kompas prevedie cez nástrahy  najrozličnejších povinností voči zákonom a predpisom k efektívnemu podnikaniu a zaslúženému profitu.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.