Plán obrany

Výrobcovia elektriny, prevádzkovatelia a používatelia sústav

Pracujete už na pláne obrany v zmysle nariadenia Komisie (EU) 2017/2196 ???

Pozor! Je to nová povinnosť, ktorej sa nevyhnete.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196, ktoré je vykonateľné bez toho, aby bolo zapracované do zákonov platných v Slovenskej republike, je potrebné vykonať určité opatrenia smerujúce k zabezpečeniu dodávok elektriny v prípade mimoriadnych situácií. Preto sú niektorí používatelia sústav a výrobcovia elektriny skupiny C a D povinní pripraviť v určenej lehote „Plán obrany“ a „Plán obnovy“ a o vykonaných opatreniach informovať príslušnú distribučnú spoločnosť alebo prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Presvedčte sa, či sa tieto nové úlohy týkajú aj vás a rozširujú balík povinností, ktorými ste už teraz poriadne zavalení.

Ak sa Vás to týka a neviete čo s tým – je tu IMAZ. Podľa nášho hesla Vaše starosti na našu hlavu Vás odbremeníme od tejto novej povinnosti, ochránime pred hroziacimi sankciami a zabezpečíme ďalšie spokojné podnikanie.

Na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z rozsahu vyššie citovaného nariadenia Vám ponúkame:

  1. Analýzu aktuálneho stavu plnenia Plánu obrany (účasť na frekvenčnom pláne, zabezpečenie prechodu na vlastnú spotrebu, manuálne riadenie výkonu P/Q…), Plánu obnovy (nastavenie ochrán, zabezpečenie napájania kľúčových zariadení, opätovné zapojenie…), alebo v prípade významných používateľov sústavy (RK od 150 kW), Plánu obrany (manuálne odpojenie, manuálne riadenie výkonu P/Q…).
  2. Návrh rozsahu a harmonogramu realizácie opatrení.
  3. Dôslednú realizáciu opatrení.
  4. Dohľad a udržiavanie ich aktuálnosti.

Neváhajte a kontaktujte nás.

Nezabudnite, čas uteká.

Dozviete sa viac a určite sa potom dohodneme.

Hoďte starosti na našu hlavu.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.