Znalecká činnosť

Ak z akýchkoľvek dôvodov potrebujete posudok súdneho znalca, ste na správnej adrese. Zaručujeme rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v týchto odboroch a odvetviach:

 • Ekonómia a manžment
  • účtovníctvo a daňovníctvo
  • personalistika
  • kontroling
  • financie
 • Ekonomika a riadenie podnikov
  • oceňovanie a hodnotenie podnikov
 • Elektrotechnika
  • riadiaca technika, výpočtová technika
  • odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
  • počítačové programy
  • elektroenergetické stroje a zariadenia
  • elektronika
 • Energetika
  • regulácia a riadenie sieťových odvetví
  • tepelná energetika
  • vodná energetika
 • Stavebníctvo
  • pozemné stavby
  • odhad hodnoty nehnuteľností
  • odhad hodnoty stavebných prác

Znalci – interní a externí pracovníci IMAZ vykonajú pre Vaše potreby aj:

 • stanovenie hodnoty poškodenia predmetov, stavieb, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.),
 • stanovenie príčin havárii komplexnosti bezpečnostných opatrení porušovania pravidiel BOZP,
 • stanovenie hodnoty podnikov, analyzovanie prípadov ekonomickej kriminality,
 • analyzovanie a hodnotenie škôd spôsobených nelegálnym odberom elektrickej energie, zemného plynu, vody a pod.
 • vypracovanie znaleckého posudku podľa § 4 ods. 3, písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.