Ističe IMAZ

Obávate sa

rastúcich faktúr za cenu elektriny?

Ističe sú opäť na scéne.

ÚRSO sa na základe žiadostí od distribučných spoločností SSD, a. s. a VSD, a. s. rozhodol umožniť im v roku 2021 riešiť „historické nespravodlivosti a deformácie v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny“ pri niektorých takzvaných kúrenárskych sadzbách.

Hoci to znie krásne, ide len o to, že ak na strednom a východnom Slovensku kúrite v domácnosti elektrinou, od 1. apríla 2021 sa zvyšujú ceny. Faktúry za spotrebu elektriny na kúrenie budú od tohto dátumu ešte nepríjemnejšim  prekvapením ako všetky doteraz.

Pozri: ÚRSO pripomína odklad vybraným “kúrenárskym“ odberateľom  | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (gov.sk)

Snaha riešiť túto problematiku v roku 2017 postupne, a nie s takým hrozivým dopadom, stála vtedajšieho predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka funkciu predsedu regulačného úradu. Vláda  ho vyhlásila de facto za verejného nepriateľa a proces optimalizácie rezervovanej kapacity (revízie hodnoty ističov) zatrhla  spôsobom „Po nás potopa“.

Po štyroch rokoch sa táto podlízavá politika vracia ako bumerang. Avšak so zvýšenými nárokmi  zo strany distribučných spoločností a za veľmi nepriaznivej sociálnej situácie odberateľov. Zvlášť v chudobnejších regiónoch Slovenska. Napriek tomu,

Nie je čas na paniku.

Zmeňte si rýchlo kúrenársku sadzbu alebo vymeňte ističe.

Ak sa obávate nepríjemností a starostí, zverte sa do rúk nám.

Pomôžeme vám optimalizovať náklady na vykurovanie. Preskúmame možnosť zmeny na inú sadzbu u vášho dodávateľa, prípadne u iných dodávateľov elektriny v prospech cenovo výhodnejšieho odberu a na vašej faktúre optimalizujeme položku “ Platba za rezervovanú kapacitu“, ktorá sa  v praxi vyjadruje hodnotou ističov na odberných miestach.

Neplaťte za elektrinu zbytočne veľa.  Naše ističe istia vaše nižšie platby.

Upozornenie pre odberateľov mimo domácností

Ani vás “odstraňovanie historických deformácií pri značnom náraste fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny“ neminie. Už teraz platíte za elektrinu zbytočne veľa.

Nechcite platiť ešte viac. Buďte o krok vpredu.

Určite sa budete diviť, koľko peňazí sa dá ušetriť správnym nastavením rezervovanej kapacity (hodnoty ističov) na

 • verejné osvetlenie,
 • výrobné haly a iné výrobné priestory,
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia,
 • základné a stredné školy, materské školy, základné umelecké školy, školské jedálne, centrá voľného času,
 • rekreačné a športové zariadenia,
 • domy sociálnych služieb,
 • divadlá a kultúrne domy,
 • obchodné centrá,
 • sklady,
 • všeličo iné, čo je vo vašej kompetencii a čo odoberá elektrinu, ktorú platíte z vášho rozpočtu.

Ponúkame Vám dôsledný energetický audit

všetkých odberných miest elektriny a hodnôt ich ističov a uzatvorenie novej optimálnej zmluvy o distribúcii a združenej dodávke elektriny s distribučnou spoločnosťou.

Zdá sa Vám to zložité?
Vôbec to tak nie je.

Vaše starosti preberie na seba IMAZ, s. r. o. Garantujeme Vám dôsledný energetický audit odberných miest a hodnoty ich ističov. Odhalíme všetky zbytočne vysoké platby za elektrinu.
Na to všetko nepotrebujete žiadne nové investície a nehrozia vám žiadne nové poplatky

Ako je to možné?

 • Šetriť peniaze začnete už od okamžiku uzatvorenia novej zmluvy s distribučnou spoločnosťou.
 • Úhrada sa uskutoční až po zúčtovaní úspor.