Chorvátsky Grob

Chorvátsky Grob

Oznamy

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Cenové rozhodnutie

Cenové rozhodnutie – Chorvátsky Grob 2023 (doplnené pre lokalitu PH2, PH3, Šúrske lúky a Južná ulica)
Cenové rozhodnutie – Chorvátsky Grob 2023 (doplnené pre lokalitu Hrudky)
Cenové rozhodnutie – Chorvátsky Grob 2021

Cenové rozhodnutie – Chorvátsky Grob 2023
Cenové rozhodnutie – Chorvátsky Grob 2023 (doplnené pre lokalitu Javorová alej)

Štandardy kvality dodávky pitnej vody

Štandardy kvality odvádzania odpadovej vody

Informácie pre občanov

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.