Chorvátsky Grob

Chorvátsky Grob

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Cenové rozhodnutie

Cenové rozhodnutie – Chorvátsky Grob 2021

Informácie pre občanov

Kvalita pitnej vody

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.

Podnikatelia, manažéri, starostovia či primátori, neutopte sa v mori účtov za energiu.

Pomôžeme vám.

Energetický manažment je súbor opatrení, ktorých cieľom je efektívne riadenie a systematické znižovanie spotreby elektriny, plynu, tepla, chladu.

Drví vás energetická situácia a márne čakáte pomoc od štátu?