Monitoring

Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o. (IMAZ) poskytuje odborné služby v oblasti energetiky a sieťových odvetví (elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika, vodárenstvo).

Pre všetkých záujemcov je k dispozícii monitoring domácej a medzinárodnej energetickej legislatívy a prehľad informácií o dianí v energetike v celoeurópskom meradle.

Energetický manažment

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.