Napíšte nám

IČO: 51 015 315
DIČ: 2120570584
IČ DPH: SK2120570584

Bankové spojenie:
IBAN: SK69 1100 0000 0029 4904 6127

Zákaznícke centrum

Mgr. Mária Frassová
Zuzana Vargová
Mgr. Mária Prelovská
Spodniaková Monika
Ing. Berešíková Erika

Email: voda@imaz.sk
Telefón: +421 905 773 354

Riaditeľ spoločnosti

Ing. Miroslav Čelinský

Email: mcelinsky@imaz.sk
Telefón: +421 908 129 791

Špecialista pre OZE a VÚKVET

Ing. Vladislav Hanák

Email: vhanak@imaz.sk
Telefón: +421 915 934 783

Referent vodného hospodárstva

Ing. Adam Brziak

Email: abrziak@imaz.sk
Telefón: +421 905 774 097

Referent pre marketing

Miroslav Luptak, PhDr.

Email: mluptak@imaz.sk
Telefón: +421 948 057 071

Podnikatelia, manažéri, starostovia či primátori, neutopte sa v mori účtov za energiu.

Pomôžeme vám.

Energetický manažment je súbor opatrení, ktorých cieľom je efektívne riadenie a systematické znižovanie spotreby elektriny, plynu, tepla, chladu.

Drví vás energetická situácia a márne čakáte pomoc od štátu?