Contact us

Reg. No.: 51 015 315
TAX No.: 2120570584
VAT No.: SK2120570584

Bank details:
IBAN: SK69 1100 0000 0029 4904 6127

Customer Center

Mgr. Mária Frassová
Zuzana Vargová
Mgr. Mária Prelovská

Email: voda@imaz.sk
Telefón: +421 905 773 354

CEO

Ing. Miroslav Čelinský

 

Email: mcelinsky@imaz.sk
Tel.: +421 908 129 791

Specialist for Renewable Sources of Energy and Highly Efficient Combined Production of Electricity and Heat

Ing. Vladislav Hanák

Email: vhanak@imaz.sk
Tel.: +421 915 934 783

Referent vodného hospodárstva

Ing. Adam Brziak

Email: abrziak@imaz.sk
Telefón: +421 905 774 097

Marketing Specialist

Miroslav Luptak, PhDr.

Email: mluptak@imaz.sk
Tel.: +421 948 057 071

Podnikatelia, manažéri, starostovia či primátori, neutopte sa v mori účtov za energiu.

Pomôžeme vám.

Energetický manažment je súbor opatrení, ktorých cieľom je efektívne riadenie a systematické znižovanie spotreby elektriny, plynu, tepla, chladu.

Drví vás energetická situácia a márne čakáte pomoc od štátu?