Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií – nové

Informácie pre občanov

Zákaznícka zóna

Voda – strategická surovina

Voda je už strategickou surovinou. Hospodárenie s ňou je citlivou záležitosťou s dopadom na budúcnosť. Trúfate si zabezpečiť spokojnosť občanov vášho mesta či obce  s prevádzkou verejného vodovodu a kanalizácie? A bojovať za spravodlivé ceny  za vodné a stočné?  Prevezmeme za vás túto ťažkú úlohu. Naše skúsenosti vám garantujú, že neprerobíte.